Veel gestelde vragen

Hieronder treft u in een aantal categorieën informatie aan over de huisartsenspoedpost.

 • De Huisartsenspoedpost

  • +
   De Huisartsenspoedpost Emmen
   De huisartsenspoedpost Emmen is gevestigd bij het Scheperziekenhuis in Emmen. De post is te bereiken door de ANWB-borden Ziekenhuis te volgen. Bij het ziekenhuis volgt u de borden 'huisartsenpost'.
   Parkeren kan op het parkeerterrein achter de slagboom.

   Adres:
   Boermarkeweg 60
   7824 AA EMMEN
  • +
   De Huisartsenspoedpost Assen
   De Huisartsenspoedpost Assen is gevestigd in het Wilhelmina Ziekenhuis aan de Europaweg Zuid 1. Het ziekenhuis is vanuit alle richtingen aangegeven op de ANWB-borden.
   De ingang naar de huisartsenspoedpost is via de hoofdingang van het ziekenhuis, waarna u in het ziekenhuis de borden “huisartsenspoedpost” volgt.

   U kunt parkeren op het parkeerterrein vlak voor de hoofdingang. In de entree, bij de portier zijn desgewenst rolstoelen beschikbaar. De huisartsenspoedpost is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen en werkt op basis van telefonische afspraken. U krijgt dan de juiste zorg en heeft bij een eventueel consult een zo kort mogelijke wachttijd.

   Adres:
   Europaweg Zuid 1
   9401 RK ASSEN
  • +
   De Huisartsenspoedpost Hoogeveen
   De huisartsenspoedpost Hoogeveen is gevestigd aan het Spoedzorgplein Bethesda in het ziekenhuis. De huisartsenspoedpost werkt nauw samen met de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis en de ambulancedienst, die naast de huisartsenspoedpost zijn gevestigd.

   Adres:
   Dr. G. H. Amshoffweg 1
   7909 AA HOOGEVEEN
  • +
   De Huisartsenspoedpost Meppel
   De huisartsenspoedpost Meppel is gevestigd bij het Diaconessenhuis in Meppel. De post is te bereiken door de ANWB-borden Ziekenhuis te volgen. Op het terrein van het Diaconessenhuis volgt u de borden Huisartsenspoedpost.

   Adres:
   Hoogeveenseweg 38
   7943 KA MEPPEL
  • +
   Waar kan ik terecht met andere vragen over de CHD?
   Uw eigen huisarts kan veel vagen over de dienstverlening van de Centrale Huisartsendienst Drenthe beantwoorden.Heeft u zeer specifieke vragen over de organisatie CHD, dan kunt u altijd contact opnemen met het kantoor: 0592 - 391900, of stuur een e-mail naar info@chd.nl.
  • +
   Het werkgebied van de Centrale Huisartsendienst Drenthe
   Het werkgebied van de Centrale Huisartsendienst Drenthe valt in het veenkoloniale deel van Drenthe soms samen met het werkgebied van de Doktersdiensten Groningen. De kop van Drenthe, globaal het gebied boven de plaatsen Norg, Vries en Annen, wordt ook verzorgd door de Doktersdiensten Groningen (0900 - 9229)

   Aan de Friese kant verzorgt de Dokterswacht Friesland de spoedeisende zorg in de avond, nacht en weekendperiode (0900 - 112 7 112). Met uitzondering van de regio Appelscha, waar de huisartsen zijn aangesloten bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe.

   Het gebied in Zuid Drenthe en de kop van Overijssel valt onder het verzorgingsgebied van de post Meppel.

  • +
   Wat is een huisartsenspoedpost?
   Een huisartsenspoedpost is een gebouw dat speciaal is ingericht voor spoedeisende huisartsenhulp.

   Er is rekening gehouden met het behandelen/onderzoeken van veel patiënten. De inrichting is zodanig gekozen dat huisartsen er makkelijk onderzoeken en behandelingen kunnen uitvoeren. De huisartsen hebben er bijvoorbeeld de beschikking over middelen om wonden te hechten en te verbinden, maar ook om bijvoorbeeld kleine oogletsels te behandelen. De inrichting is verder zodanig, dat het schoonmaken van de ruimtes eenvoudig is.

   Het onderbrengen van de huisartsenspoedposten bij of in de directe nabijheid van een ziekenhuis is een bewuste keuze. Patiënten kunnen wanneer noodzakelijk direct worden overgedragen aan het ziekenhuis voor verder onderzoek of verdere behandeling.
  • +
   Wat is de Centrale Huisartsendienst Drenthe?
   De Centrale Huisartsendienst Drenthe is een gezamenlijke organisatie van meer dan 250 huisartsen in Drenthe, de regio Appelscha en de kop van Overijssel.

   De Centrale Huisartsendienst Drenthe verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond-, nacht- en weekenduren. Dat gebeurt vanuit huisartsenspoedposten in Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel.
 • Bellen met de Centrale Huisartsendienst Drenthe

  • +
   Bel ik 112 of de huisarts?
   Als u denkt dat u – of iemand in uw omgeving – in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, kunt u via het alarmnummer 112 rechtstreeks een ambulance bellen.

   U belt 112 bijvoorbeeld bij een ongeluk met gewonden of als er iemand in elkaar zakt of dreigt te verdrinken. Bel 112 in ieder geval bij acute hartklachten.

   112 is niet bedoeld voor het bespreken van gezondheidsklachten die niet acuut of niet levensbedreigend zijn.

   Huisarts
   Als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, maar hebt u het idee dat wel op korte termijn een dokter naar uw medische klachten moet kijken, dan belt u buiten de gewone praktijktijden van uw huisarts met de huisartsenspoedpost.
   De triagist(e) van de huisartsenspoedpost bepaalt dan in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dan kan een zelfzorg-advies zijn of een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de huisartsenspoedpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. En in sommige gevallen ook een afspraak voor een (spoed)visite door de visiterijdende huisarts. Eventueel kan zelfs door de triagist(e) in overleg met een huisarts alsnog besloten worden een ambulance naar u toe te sturen. Als dat zo is, dan zal de triagist(e) zelf de ambulance bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.
  • +
   Waarom is gekozen voor een 0900-nummer en niet voor een gewoon telefoonnummer of een gratis nummer?
   Het gebruik van een betaalnummer heeft voordelen in geval van een storing. Het herstellen van een 0900-nummer heeft bij KPN een hoge prioriteit. Hierdoor wordt de tijd dat het nummer van de huisartsendienst bij een eventuele storing onbereikbaar is, zo kort mogelijk gehouden.Het tarief, euro 0,80 per gesprek, is zo laag mogelijk gehouden om zo weinig mogelijk extra kosten te veroorzaken.
  • +
   Kan ik vanuit het buitenland of met een buitenlands mobiel nummer in Nederland dit 0900 nummer bellen?
   Nee! Een 0900 nummer is een zogenaamd servicenummer en is niet vanuit het buitenland of met een buitenlands mobiel nummer binnen Nederland te bereiken. Indien u alleen over een buitenlands mobiel nummer beschikt en ons nodig heeft, kunt u het beste direct naar de dichtstbijzijnde huisartsenspoedpost gaan.
  • +
   Neemt de huisartsendienst ook telefoongesprekken op?
   Ja. Alle gesprekken van mensen die bellen met het 0900-nummer van de Centrale Huisartsendienst Drenthe worden automatisch opgenomen en gedurende negen jaar opgeslagen. Ook met alle gesprekken vanuit de huisartsenspoedpost gebeurt dat.

   De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de huisartsendienst de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de triagist(e) of de dokter wordt verbroken.
  • +
   Wanneer bel ik met de Centrale Huisartsendienst?
   Als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, maar hebt u het idee dat wel op korte termijn een dokter naar uw medische klachten moet kijken, dan belt u buiten de gewone praktijktijden van uw huisarts met de huisartsenspoedpost.
   De triagist(e) van de huisartsenspoedpost bepaalt dan in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dan kan een zelfzorg-advies zijn of een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de huisartsenspoedpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. En in sommige gevallen ook een afspraak voor een (spoed) visite door de visiterijdende huisarts. Eventueel kan zelfs door de triagist(e) in overleg met een huisarts alsnog besloten worden een ambulance naar u toe te sturen. Als dat zo is, dan zal de triagist(e) zelf de ambulance bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.
  • +
   Wanneer bel ik 112?
   Als u denkt dat u – of iemand in uw omgeving – in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, kunt u via het alarmnummer 112 rechtstreeks een ambulance bellen.

   U belt 112 bijvoorbeeld bij een ongeluk met gewonden of als er iemand in elkaar zakt of dreigt te verdrinken. Bel 112 in ieder geval bij acute hartklachten.

   112 is niet bedoeld voor het bespreken van gezondheidsklachten die niet acuut of niet levensbedreigend zijn, zoals griep of een verstuikte enkel. Bel daarvoor rechtstreeks uw huisarts, of buiten praktijktijden de huisartsenspoedpost 0900 – 112 0 112.
  • +
   Hoe lang worden de gesprekken bewaard?
   De gesprekken worden in principe negen jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd. Alleen in het geval van een juridische procedure kan een gesprek langer worden bewaard; tot het moment waarop een definitief oordeel in de procedure is uitgesproken.
  • +
   Hoe bereik ik de huisartsendienst wanneer ik 0900-nummers heb laten blokkeren?
   De enige manier om de huisartsendienst te bereiken is via het nummer 0900 - 112 0 112.
   Dit nummer kost 0,80 euro per gesprek. Het nummer van de huisartsendienst is ondergebracht in dezelfde groep waarin ook het "Niet-spoed / wel politie"-nummer van de Politie is ondergebracht en waarin bijvoorbeeld ook Thuiszorg te vinden is.

   Via de Primafoonwinkel van KPN kunt u deze groep 0900 nummers laten deblokkeren. U kunt ook een formulier aanvragen via 0800 - 0402 (gratis). De duurdere nummers van spelletjes-, sex- en duurdere informatienummers kunnen geblokkeerd blijven.
  • +
   Hoe kom ik aan een telefoonkaart waarop precies staat hoe de huisartsendienst werkt?
   Een e-mailtje is voldoende en u krijgt een telefoonkaart toegezonden. (Vermeld u wel even uw naam, adres, postcode en woonplaats!)
  • +
   Waarom worden telefoongesprekken opgenomen?
   Alle gesprekken worden opgenomen om:

   - In geval van een paniektelefoontje eventueel aanvullende informatie uit een gesprek te kunnen halen door het opnieuw te beluisteren;
   - Te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken;
   - Gesprekken tussen patiënt en triagist(e) te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking en in het kader van Triage certificering van de assistentes;
   - Telefonische agressie tegen personeel en bedreigingen te kunnen aantonen.
  • +
   Mag de huisartsendienst de gesprekken opnemen?
   Dat mag. Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij de huisartsendienst een aantal strikte regels gekoppeld.

   Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de Centrale Huisartsendienst gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een Voice Logging Reglement. U kunt dit reglement vinden onder kopje "U belt en dan".
  • +
   Kan ik als patiënt ook mijn gesprek beluisteren?
   Dat kan. U kunt bij de directie van de Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe een verzoek (laten) indienen om het gesprek tussen u en de huisartsendienst te beluisteren. Over dit verzoek worden zowel de triagist(e) als de verantwoordelijke huisarts door de CHD geïnformeerd.
  • +
   Kan ik ergens inzage krijgen in het reglement?
   Dat kan. U kunt dit reglement vinden onder kopje "U belt en dan".
  • +
   Wie hebben toegang tot de opgeslagen gesprekken?
   In principe alleen de doktersassistente die het gesprek heeft gevoerd, de arts die het gesprek heeft gevoerd of die verantwoordelijk is voor het handelen van de triagist(e) en de patiënt die heeft gebeld.

   Daarnaast kan het voorkomen dat gesprekken voor een andere reden worden teruggeluisterd:
   - In geval van een paniektelefoontje eventueel aanvullende informatie uit een gesprek te kunnen halen door het opnieuw te beluisteren;
   - Te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken;
   - Gesprekken tussen patiënt en triagist(e) te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking en in het kader van Triage certificering van de assistenten;
   - Telefonische agressie tegen personeel en bedreigingen te kunnen aantonen.

   Dit gebeurt alleen in opdracht van de directeur van de CHD of een door hem aangewezen leidinggevende.
   Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de Centrale Huisartsendienst Drenthe gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een Voice Logging Reglement. U kunt dit reglement vinden onder kopje "U belt en dan".
 • Werkwijze huisartsenspoedpost

  • +
   Hoe komt de visitearts zo snel mogelijk op het juiste adres?
   De chauffeurs van de visiteartsen hebben een grote kennis van de regio waarin zij werkzaam zijn. Bovendien zijn de auto’s voorzien van een navigatie-computer die de weg wijst. In zeer ingewikkelde gevallen kunnen de auto’s via de Meldkamer Ambulancezorg naar hun bestemming worden geloodst.
  • +
   Waarom zijn de auto 's van de Huisartsendienst geel en hebben ze striping?
   In het drukke verkeer is het van groot belang dat de voertuigen van de Centrale Huisartsendienst goed herkenbaar zijn. Zeker wanneer ‘met spoed’ gereden wordt.

   De voertuigen van de Centrale Huisartsendienst zijn zogenaamde medische voorrangsvoertuigen.
   Ze voldoen aan alle voorschriften die de rijksoverheid stelt aan dit soort auto’s, zoals de kleur geel, rode en blauwe reflecterende striping, de ‘star of life’ - de blauwe ster met de slang- .

   Om de wagens duidelijk te onderscheiden van ambulances, staat er Huisarts op. De wagens zijn voorzien van blauwe zwaailichten en een drietonige sirene, net als een ambulance. Ook hebben ze knipperend groot licht om in het verkeer bij spoedritten nog beter op te vallen.
  • +
   Wanneer mag de visitearts rijden met zwaailicht en sirene?
   De chauffeurs van de visiteartsen mogen gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer sprake is van een spoedrit bij een levensbedreigende situatie.

   Dit betekent een rit waarbij de huisarts zo snel mogelijk bij een patiënt moet zijn. In principe wordt dan een tijd van maximaal 20 minuten gehanteerd. De huisarts bepaald of sprake is van een levensbedreigende situatie en dus of er met spoed wordt gereden. Hier zijn afspraken over gemaakt binnen de huisartsendienst.

   Wanneer gereden wordt met zwaailicht en sirene, moet dit gemeld worden aan de Meldkamer Ambulancezorg in de regio waar de auto rijdt. Voor de CHD kan dit zijn de regio Drenthe of de regio IJssel-Vecht. De auto van de visitearts staat per mobilofoon rechtstreeks in contact met de Meldkamer Ambulancezorg.
  • +
   Waar kan ik terecht met andere vragen over de CHD?
   Uw eigen huisarts kan veel vagen over de dienstverlening van de Centrale Huisartsendienst Drenthe beantwoorden.

   Heeft u zeer specifieke vragen over de organisatie CHD, dan kunt u altijd contact opnemen met het kantoor: 0592 - 391900.
  • +
   Kan ik zomaar naar de huisartsenspoedpost?
   Nee. De huisartsenspoedpost werkt uitsluitend op afspraak.
   Wanneer u een afspraak hebt, bent u in principe ook snel aan de beurt.
   Het is wel zo dat de meest dringende gevallen altijd voorgaan.
   Het kan dus zo zijn dat iemand die later binnenkomt, toch eerder aan de beurt is.
  • +
   Hebben de huisartsen bij de huisartsenspoedpost inzage in mijn medisch dossier?
   Nee, de huisarts op de huisartsenspoedpost heeft geen inzage in uw complete medisch dossier. Wel is het inmiddels mogelijk om via het Landelijk Schakelpunt bij steeds meer aangesloten huisartsenpraktijken een zogenaamde samenvatting van uw dossier op te vragen.

   Deze professionele samenvatting bevat uw belangrijkste medische gegevens. Alleen die zaken staan er in die van belang zijn voor een directe medische behandeling. Zoals bijvoorbeeld bijzondere ziektes, medicijngebruik, of u ergens allergisch voor bent. En ook de meest recente ziektegeschiedenis van de afgelopen paar maanden kan de huisarts op de huisartsenspoedpost zien. De arts op de huisartsenspoedpost kan niets in deze samenvatting veranderen.

   Het opvragen van de samenvatting van de medische gegevens is binnen de huisartsendienst aan strenge voorwaarden verbonden. De huisarts waar gegevens worden opgevraagd, krijgt daarvan vanuit de huisartsenspoedpost altijd automatisch bericht. De huisarts kan zo altijd nagaan op welk moment van welke patiënt door de huisartsenspoedpost de samenvatting van gegevens is opgevraagd.

   Wanneer sprake is van een bijzondere situatie bij een patiënt en de huisarts verwacht dat de patiënt een beroep zal doen op de huisartsendienst, dan informeert de eigen huisarts de huisartsenspoedpost in de regio van de patiënt via een speciaal (digitaal) formulier.

   Dat een dergelijke melding is doorgegeven aan de huisartsenspoedpost wordt aan de patiënt of diens familie doorgegeven. Die kunnen dan bij contact met de huisartsenspoedpost verwijzen naar de bijzondere melding. Bij de CHD heet dat 'de rode map'.
  • +
   Ik heb geen vervoer, kan de dokter dan naar mij toe komen?
   Nee. Het hebben van geen vervoer is geen reden om de visitearts te sturen. Patiënten moeten zelf voor vervoer zorgen. Bijvoorbeeld gezinsleden, familie, buren of bekenden. Of een taxi.

   De ziektekostenverzekeraars vergoeden geen zittend ziekenvervoer. Dit komt voor uw eigen rekening. Alleen wanneer reizen naar de huisartsenspoedpost om medische redenen niet mogelijk is, komt de visitearts aan huis.
  • +
   Wat gebeurt er wanneer de visitearts bezig is en ik toch snel een huisarts moet hebben?
   De Centrale Huisartsendienst Drenthe werkt heel nauw samen met de ambulancedienst.
   Wanneer een visitearts niet binnen korte tijd bij een patient kan zijn en snelle hulp is wel noodzakelijk, dan wordt een ambulance ingezet. Deskundige zorg is in spoedgevallen dan ook altijd gegarandeerd.
  • +
   Zijn er tijdsgrenzen waarbinnen de visitearts bij een patiënt moet zijn?
   Dat hangt er van af hoe de toestand van de patiënt wordt ingeschat. Is er sprake van een echt spoedeisende melding, - loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo'n situatie ontstaan - dan wordt de regel gehanteerd dat binnen 20 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. In principe is dat de visitearts, maar het kan ook een ambulance zijn.

   Verpleegkundigen van de ambulancedienst zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp.
   Is de toestand van de patiënt minder ernstig, dan probeert de visitearts zo vlug mogelijk bij de patiënt te zijn, meestal binnen een uur. Voor de gewone visites naar mensen die bijvoorbeeld in verzorgingshuizen verblijven, wordt geen tijdsduur gehanteerd.

   Spoedgevallen gaan uiteraard voor minder urgente visites. Net als bij uw eigen huisarts.
  • +
   Wat is de rol van de chauffeur van de visitearts?
   De chauffeur van de visitearts is meer dan alleen een bestuurder van de auto. Hij of zij is de rechterhand van de huisarts. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding ontvangen.

   De chauffeur zorgt bijvoorbeeld voor het aanreiken van instrumenten of het bedienen van apparatuur waarmee de huisarts werkt en onderhoudt de contacten met de huisartsenspoedpost en/of de ambulancedienst.
  • +
   Wat moet ik doen wanneer ik ontevreden ben over de behandeling door een arts van de huisartsendienst?
   In eerste instantie moet u dat natuurlijk kenbaar maken aan de huisarts waarover u niet tevreden bent. Vaak lost een gesprek het probleem of misverstand al op.

   U kunt ook bij uw eigen huisarts uw ontevredenheid of teleurstelling over de andere arts uitspreken en met hem of haar naar een oplossing zoeken.

   Komt u er niet uit, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de Centrale Huisartsendienst Drenthe. Deze kunt u bereiken via het secretariaat op telefoonnummer 0592-391900 of via info@chd.nl. Klachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de assistentes op de huisartsenspoedposten, bij het secretariaat of via de website.
 • Medicijnen en de huisartsenspoedpost

  • +
   Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de huisartsenpost een herhalingsrecept krijgen?
   Nee, de huisartsendienst verstrekt als regel geen herhalingsrecepten.

   In zeer acute gevallen bestaat de mogelijkheid om een herhalingsrecept te krijgen, maar dat gaat altijd vergezeld van een consult bij de dienstdoende huisarts.
   U krijgt dan nooit meer medicijnen op een recept dan nodig zijn tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen worden nooit via de huisartsendienst verstrekt.

  • +
   Gebruikt u medicijnen, meldt het de CHD
   Wanneer u contact hebt met de huisartsenspoedpost en de persoon waarover u belt, gebruikt medicijnen, zorg dan dat u die bij de hand hebt. Zo kunt u vaak makkelijker vragen van de triagist(e) beantwoorden.

   Komt de huisarts voor een (spoed)visite, zorg dan dat de verpakking van de medicijnen klaar ligt voor de arts.

   Wie bij de huisartsenspoedpost is geweest of de visitearts op bezoek heeft gehad, krijgt ook vaak medicijnen voorgeschreven. In de regio Emmen kunnen die medicijnen worden gehaald bij de Scheperapotheek, vlak naast de huisartsenspoedpost. In de regio Assen is er de Wilhelmina-apotheek in het ziekenhuis. Beide zijn 24 uur open. In Hoogeveen is een uitgiftepunt voor medicijnen aan het Spoedzorgplein. In Meppel is in het ziekenhuisgebouw de Spoedzorgapotheek Noorderboog.

   De huisartsenspoedpost verstrekt in principe geen herhalingsrecepten.
  • +
   De visitearts schrijft medicijnen voor. Hoe kom ik daar aan midden in de nacht?
   De visitearts heeft een noodvoorraad medicijnen bij zich in de doktersauto. Hij of zij kan daaruit eventueel een eerste dosis verstrekken die genoeg is tot het moment dat de apotheek open gaat.

   Heft u een recept gekregen na een bezoek aan de huisartsenspoedpost, dan kunt u in Assen, Emmen en Hoogeveen direct terecht bij de apotheek die bij de huisartsenspoedpost is gevestigd, Deze is open op de tijden dat ook de huisartsenspoedpost geopend is. De openingstijden voor Meppel en Hoogeveen zijn:

   De spoedzorgapotheek Hoogeveen is geopend op:
   Maandag t/m vrijdag: 18.00u-23.00 uur
   Zaterdag, Zondag en Feestdagen: 09.00u-23.00 uur

   De spoedzorgapotheek Meppel is geopend op:
   Maandag t/m vrijdag: 18.30 – 23.00 uur (vanaf 21.00 uur beperkte toegang)
   Zaterdag, Zon- en feestdagen: 09.00 – 23.00 uur (vanaf 21.00 uur beperkte toegang)
 • Kosten huisartsenspoedpost

  • +
   Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik krijg voor het gebruik van de Centrale Huisartsendienst?
   Het tarief, de hoogte van de bedragen die mogen worden gerekend voor de verschillende vormen van dienstverlening via de Centrale Huisartsendienst, wordt vastgesteld door de NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit.