Goede samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopname kwetsbare ouderen

geplaatst op 26-06-2019

Goede samenwerking in acute situaties kan ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen niet in het ziekenhuis terechtkomen, maar met extra zorg naar huis of een ouderenzorglocatie begeleid kunnen worden. Dat is de uitkomst van een gezamenlijke pilot van Icare, Zorggroep Tangenborgh, de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) en Treant Zorggroep. Begin vorig jaar werd de pilot gestart om samen nog beter te kunnen inspelen op acute en onverwachte zorgvragen van kwetsbare ouderen in de regio Emmen.

‘Het sleutelwoord is samenwerking’, vertelt Marjan Mulder, teamleider CHD Huisartsenpost.
Het aantal kwetsbare ouderen dat zich meldt met acute en onverwachte zorgvragen, neemt gestaag toe. Het probleem voor deze groep 70-plussers zit hem vooral in de complexiteit van hun zorgvragen. ‘Zij kampen vaak met meerdere aandoeningen waardoor diagnostiek veel tijd kost’, schetst Mulder. ‘Dit terwijl het vermoeden bestaat dat een deel van deze opnames voorkomen kan worden. Dat is van groot belang, want ziekenhuisopnames zijn zeer belastend voor kwetsbare ouderen.’

Wijkverpleegkundige bereikbaar

Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden is een wijkverpleegkundige tijdens de pilot aanwezig geweest op de spoedpost op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Tijdens de avond- en weekenduren was zij bereikbaar en beschikbaar voor advies aan en overleg met de dienstdoende huisartsen en SEH-artsen. Op hun verzoek bracht de wijkverpleegkundige de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen in kaart en coördineerde eventuele vervolgzorg.

Kort lijntje

Lisette Duyndam, wijkverpleegkundige bij Icare, spreekt van een succesvolle pilot. ‘We keken mee en inventariseerden welke zorg nodig was om de patiënt veilig te laten terugkeren naar huis.’ Deze pilot heeft in de eerste plaats tot betere afstemming en wederzijds begrip in de spoedzorgketen geleid. Verder zijn wijkverpleegkundigen nu beter uitgerust om de vitale functies van ouderen in de thuissituatie te meten. ‘Denk aan bloedsuikerwaarde, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Dankzij deze extra informatie kunnen we de huisarts op de huisartsenpost nu vollediger informeren over de gezondheidssituatie van ouderen. Daardoor kan de huisarts gerichter vervolgbeleid uitstippelen.’

Blijvende samenwerking

Volgens de teamleider van de CHD Huisartsenzorg is het belangrijk om binnen de zorgketen te blijven investeren in samenwerking. ‘Bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren zijn essentieel om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.’ De samenwerking in Emmen is zo succesvol dat deze blijft bestaan. De noodzaak voor samenwerking wordt elders ook gevoeld; in Hoogeveen en Meppel zijn vergelijkbare projecten gestart.

Terug naar nieuwsoverzicht