Onze Huisregels

Huisregels Centrale Huisartsendienst Drenthe

De CHD verzorgt buiten kantoortijden de acute zorgvraag voor patiënten. Wij verzorgen en ondersteunen vanuit vier locaties tijdens de avond- en nachturen en weekend- en feestdagen de diensten voor het merendeel van de huisartsen in Drenthe.
Voor u en onze veiligheid hebben wij huisregels. Wij respecteren en onderschrijven deze regels en verwachten van u hetzelfde.

Op de huisartsenspoedposten gaan we respectvol met elkaar om
 • U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen en u volgens de erkende fatsoensnormen te woord staan. Wij hebben een medisch beroepsgeheim.
 • Wij respecteren iedereen. Wij verwachten van u hetzelfde. Als u van mening bent dat u niet respectvol bejegend wordt, dan kunt u dat melden bij de balie.
 • Mondeling of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag richting bezoekers of de hulpverleners – in welke vorm dan ook – wordt niet getolereerd!
  Indien dit van toepassing is kunt u niet verder wordt geholpen in verband met uw en onze veiligheid. De politie wordt altijd ingeschakeld voor een aangifte en de toegang tot de Huisartsenspoedpost kan u worden ontzegd. Mogelijke schade wordt altijd op u verhaald.
 • Een overtreding of misdrijf wordt altijd gemeld aan de politie.
 • Het is niet toegestaan om in het gebouw van de Huisartsenspoedpost te roken, alcohol te drinken of verdovende middelen te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om filmpjes, foto’s of geluidsopnames te maken.
Voor u als patiënt goed om te weten
 • Het is prettig en wenselijk indien u eerst belt naar de huisartsenspoedpost, zodat wij op voorhand een goed beeld krijgen van uw zorgvraag en deze goed kunnen beoordelen.
 • Consulten vinden plaats na een telefonische afspraak. U wordt verzocht zich vervolgens aan de balie te melden. De doktersassistent/triagist controleert uw gegevens.
 • U wordt verzocht een wettelijk identificatiemiddel te tonen.
 • Omdat de huisartsenspoedpost bestemd is voor spoedgevallen, kan het voorkomen dat patiënten met een hogere urgentie voorrang krijgen. Indien u daardoor langer moet wachten, vragen wij daarvoor uw begrip.