Uw kind verdient de beste zorg!

Jaarlijks komt een hele groep kinderen in de problemen door mishandeling. Ook in deze regio. Daarom wordt ieder kind dat zorg vraagt, uitvoerig onderzocht. Ook al gaat het bijvoorbeeld ‘slechts’ om een gekneusde enkel.
Dat doet de huisarts uit zorg en in het belang van het kind.

Bij signalen van mishandeling kan de huisarts snel handelen en goede zorg bieden. Daarom kan de huisarts een aantal vragen stellen om te signaleren of er sprake is van kindermishandeling of verwaarlozing. We vertrouwen op uw begrip.

Vormen van kindermishandeling zijn:

  • Geestelijke en lichamelijke mishandeling of verwaarlozing
  • Seksueel misbruik
  • Huiselijk geweld met kinderen als getuige
  • Alcoholmisbruik en drugsgebruik
  • De veiligheid van een ongeboren kind bedreigen