U heeft een klacht over de huisartsenspoedpost, en dan..?

Ook bij de huisartsenspoedpost kan er iets fout gaan. Bent u niet tevreden, laat het dan in eerste instantie weten aan de triagist(e) of de dienstdoende huisarts op de huisartsenspoedpost. Zij proberen dan samen met u de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.
Klik hier om het klachtenformulier in te vullen (u ontvangt automatisch een kopie van uw klacht via e-mail).

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft informatie en advies;
  • bespreekt hoe de klacht het beste kan worden behandeld;
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent;
  • kan informeren over verdere klachtenbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen.

     

Download hier CHD klachtenformulier / klachtenregeling

  • Klachtenformulier CHD als PDF bestand (download)
  • Klachtenregeling CHD (download)