Meer informatie

De huisartsenspoedpost is bedoeld voor spoedeisende huisartsenzorg buiten praktijktijden. Spoedeisend is een ziekte of een verwonding waarvan het onderzoek of de behandeling om medische redenen niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De spoedeisende huisartsenzorg buiten de gewone praktijktijden van uw eigen huisarts wordt verzorgd door de huisartsen uit uw eigen regio. Ze doen dat vanuit de huisartsenspoedpost. Voor de betreffende locaties zie pagina Locaties. De huisartsenspoedpost werkt op telefonische afspraak via 0900 - 112 0 112.