Onze werkwijze

  • De huisartsenspoedpost is bedoeld voor het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg buiten de praktijktijden
  • Spoedeisend is een verwonding, ziekte of medische klacht waarvan onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag.
  • Alleen op afspraak kunt u terecht op de huisartsenspoedpost. Een consult bij een arts op de huisartsenspoedpost is alleen mogelijk na een telefonische beoordeling van de zorgvraag door de triagist(e) (0900 - 112 0 112). Tip: sla het nummer op in uw telefoon.
  • Zelfzorg is bij veel eenvoudige aandoeningen en kleine verwondingen heel goed mogelijk. Daar is geen bezoek aan de huisartsenspoedpost voor nodig. Op deze website vindt u veel zelfzorg adviezen en andere informatie die nuttig kan zijn voor het zelf behandelen van kleine aandoeningen. Daarnaast kunt u ook de website www.thuisarts.nl raadplegen.
  • Een legitimatiebewijs kan gevraagd worden wanneer u een bezoek brengt aan de huisartsenspoedpost. Neem het daarom mee. De triagist(e) kan u vragen om een identiteitskaart, -pas of rijbewijs, zodat hij/zij aan de hand van het Burger Service Nummer (BSN) kan controleren of alle gegevens van u en van de huisartsenspoedpost met elkaar overeenkomen. Dit voorkomt vergissingen in bijvoorbeeld medische dossiers.
  • Medicijnen: Let op: gebruikt u / de patiënt medicijnen? Neem de verpakking(en) mee bij een bezoek aan de huisartsenspoedpost. Leg de verpakking(en) klaar wanneer de huisarts voor een visite komt.

NB: U kunt bij ons kantoor niet terecht voor medische vragen en/of voor het maken van een afspraak met een huisarts van de huisartsenspoedpost. Belt u in dat geval met uw eigen huisarts of in geval van spoed tijdens avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen 0900 -112 0 112!

Verschil huisartsenSPOEDPOST en huisartsenPRAKTIJK

Wat is het verschil tussen de huisartsenspoedpost en de huisartsenpraktijk? Waarom kan je als patiënt niet zomaar een afspraak maken in de avonduren op een huisartsenpost of spoedpost? In onderstaand filmpje wordt dit uitgelegd:

Onderzoek op de huisartsenspoedposten in Drenthe

De Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) voert periodiek onderzoek uit of neemt deel aan (wetenschappelijk) onderzoek met als doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg op de huisartsenspoedposten.

Patiëntervaringen

Het meten van ervaringen van patiënten die gebruik maken van de huisartsenspoedpost wordt periodiek uitgevoerd. Patiënten die in een bepaalde periode gebruik maken van de huisartsenspoedpost, kunnen achteraf benaderd worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De vragenlijst zal door hen anoniem worden verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten welke antwoorden u gegeven heeft.

Wat te doen bij bezwaar?

Patiënten die niet benaderd willen worden voor het onderzoek, kunnen tijdens hun contact met de huisartsenspoedpost bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens, dan wel achteraf bezwaar maken via e-mail: info@chd.nl.

Naast het periodiek meten van patiëntervaringen neemt de CHD ook deel aan andere (wetenschappelijke) studies ter verbetering van de zorg op de huisartsenspoedpost.