Directie

De algemene en dagelijkse leiding van de Centrale Huisartsendienst Drenthe is in handen van de directeur/bestuurder Jan Schaart en waarnemend directeur Ronald Officier. De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de vaststelling en uitvoering van het beleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid van het bestuur van de Centrale Huisartsendienst Drenthe en let daarbij mede op de relatie met ontwikkelingen in de maatschappij. De Raad van Toezicht bestaat vooral uit personen die vanuit hun (voormalig) beroep en nevenactiviteiten een grote maatschappelijke en vakmatige inbreng hebben. Verder heeft een tweetal (oud) huisartsen zitting in de Raad.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen. Ze vergadert doorgaans 4 keer per jaar met de directeur. Daarnaast vergadert ze 2 keer per jaar met de directie en Medische Bestuursraad.
In de Raad van Toezicht hebben zitting:

 • De heer J.H. Blaauw (voorzitter)
 • De heer P.P.R. Hoekstra (vice-voorzitter)
 • De heer H. Hollenbeek Brouwer (lid)
 • Mevrouw E. Visser (lid)
 • De heer M.G. Poorthuis (lid)

Medische Bestuursraad

De Medische Bestuursraad is namens de aangesloten huisartsen direct betrokken bij de besturing van de Centrale Huisartsendienst Drenthe. Daartoe heeft zij op een aantal aspecten instemmingsrecht en op een aantal aspecten adviesrecht.

Samenstelling
De Medische Bestuursraad bestaat uit 4 huisartsen, vanuit iedere huisartsenspoedpost één. Ze vergadert ongeveer 10 keer per jaar met de directie.
In de Medische Bestuursraad hebben zitting:

 • De heer M.G.J. ten Napel, Emmen
 • De heer W. Bosma, Meppel
 • De heer Y. Zuidwijk, Assen
 • De heer S. Dam, Hoogeveen
   

Organigram
Klik hier voor downloaden organigram (pdf)