De Centrale Huisartsendienst Drenthe is per 1 januari 2020 bestuurlijk geïntegreerd met Huisartsenzorg Drenthe

De bestuurlijke integratie betekent eigenaarschap van de CHD voor de Drentse huisartsen én één gezamenlijke directie voor beide organisaties. Concreet betekent dit dat de directie vanaf 1 januari 2020 bestaat uit Jan Schaart, Ron Wissink en Stefan Meinema. 

Raad van Commisarissen

Voortaan hebben we één Raad van Commisarissen (RvC).

Samenstelling
De RvC bestaat uit 4 personen: 

  • De heer W. van der Kam  (voorzitter)
  • Mevrouw M. de Graaf
  • De heer C. Zegers
  • Mevrouw E. Visser

 

Organigram
Klik hier voor downloaden organigram (pdf)