Informatiebeveiliging en Privacy; beleid CHD 2018 - 2020


In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij ons privacybeleid opnieuw tegen het licht gehouden en aan de nieuwe eisen aangepast. 
Dit beleid is besproken in de Medische Bestuursraad en Ondernemingsraad en wordt vanaf nu door ons toegepast. 

Document Informatiebeveiliging 

Document Privacyverklaring