U belt en dan...

De huisartsendienst is bereikbaar:

Op werkdagen: tussen 17.00 uur en 08.00 uur de volgende ochtend.
In het weekend: tussen vrijdagmiddag 17.00 en maandagochtend 08.00 uur.
Op feestdagen: gedurende 24 uur per dag.

De huisartsenpost te Hoogeveen is ’s nachts gesloten. Op werkdagen is de huisartsenpost Hoogeveen geopend van 17.00 tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 08.00 - 23.00 uur
Vanaf 23.00 uur wordt u automatisch doorgeschakeld naar één van de andere huisartsenposten.

Zo werkt de huisartsenspoedpost
Met spoed een huisarts nodig? (buiten de normale praktijkuren)
Bel 0900 112 0 112 (Dit nummer kost €0,80 per gesprek).
U wordt automatisch verbonden met de huisartsenspoedpost in uw regio.
De triagist(e) neemt de telefoon aan.
Zij/hij vraagt wat er aan de hand is.
Is het leven van de patiënt in gevaar?
Ja Nee
Er komt met spoed een arts of ambulance.
  • U krijgt een zelfzorgadvies
  • De triagist(e) overlegt met de dienstdoende huisarts
  • Een afspraak op de huisartsenspoedpost
  • Een afspraak voor een visite
  • U wordt verwezen naar uw eigen huisarts

Kosten

Wie gebruik maakt van de huisartsendienst, betaalt daarvoor, ongeacht de vorm van dat gebruik. Dus ook voor een telefonisch advies worden kosten in rekening gebracht. Bent u verzekerd, dan worden deze kosten rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Een contact met de huisartsenspoedpost, een consult of visite heeft geen invloed op uw no-claim bedrag.

Vervoer

De huisartsenspoedposten hebben geen regeling voor het vervoer van patiënten.
Patiënten moeten zelf hun vervoer naar en van de huisartsenspoedpost regelen. De zorgverzekeraars betalen geen vergoeding voor dit vervoer.

Tarieven

(Tarieven vastgesteld bij beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit)

Met ingang van 01-01-2022  
Telefonisch consult/zelfzorgadvies assistente / triagiste € 35,00  
Consult door huisarts op de huisartsenspoedpost € 181,27  
Visite €271,90  

Voor meer informatie zie de pagina Veel gestelde vragen

Gesprekken worden opgenomen

Alle gesprekken worden opgenomen om:

  • In geval van een paniektelefoontje eventueel aanvullende informatie uit een gesprek te kunnen halen door het opnieuw te beluisteren;
  • Te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken;
  • Gesprekken tussen patiënt en triagist(e) te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking en in het kader van de Triage certificering van de assistenten;
  • Telefonische agressie tegen personeel en bedreigingen te kunnen aantonen.

Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de Centrale Huisartsendienst Drenthe gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in het Voice Logging Reglement. Klik hier voor het reglement.
 

Patiënten zonder verzekering en uit het buitenland

Patiënten die niet verzekerd zijn of woonachtig zijn in het buitenland, moeten een consult of visite direct afrekenen. Dat kan via een pin-betaling.
De triagist(e) controleert via de computer of een patiënt verzekerd is en bij welke maatschappij.